Γεωργία Καφίρη

Υπεύθυνη Οικονομικών (Ταμίας)

Συντονίστρια Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ιπποκράτειο"