Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη

Ειδική Γραμματέας

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν"