Λουκάς Κακλαμάνης

Συντονιστής

Διευθυντής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Ελπίδα Γιαννικάκη

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο"

Βασιλική Ζολώτα

Μέλος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Μέλος

Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πηνελόπη Κορκολοπούλου

Μέλος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καλυψώ Μπαρμπάτη

Μέλος

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΗΒD, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Κοργιαλένειο – Μπενάκειο" ΕΕΣ

Ολυμπία Τζάϊδα

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"