Ελπίδα Γιαννικάκη

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο"