Καλυψώ Μπαρμπάτη

Μέλος

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΗΒD, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Κοργιαλένειο – Μπενάκειο" ΕΕΣ