Βασιλική Ζολώτα

Συντονίστρια

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Αγρογιάννης

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ελπίδα Γιαννικάκη

Μέλος

Συντονίστρια Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο"

Μαρία Δαιμονάκου

Μέλος

Συντονίστρια Διευθύντρια, Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»

Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Μέλος

Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντιγόνη Σουρλά

Μέλος

MD., PhD, Παθολογοανατόμος, Εργαστήριο Βιοιατρική

 

Ολυμπία Τζάϊδα

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"