Μήνυμα Προέδρου (Άννα Μπατιστάτου, Πρόεδρος 2016-2018)

 

Σύμφωνα με τον πρόσφατο ευρωπαϊκό ορισμό: «Παθολογοανατόμος είναι ο ειδικός γιατρός του οποίου αποστολή είναι η διάγνωση, η πρόγνωση της νόσου και η πρόβλεψη της απάντησης στη θεραπεία, 

  

Read more

Προβλήματα, προβληματισμοί και προκλήσεις για τον Έλληνα Παθολογοανατόμο (E. N. Σταθόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΠΑ 2012-2014, 2014-2016)

Το να κάνει κανείς προβλέψεις για το μέλλον είναι παρακινδυνευμένο. Το να παρουσιάσει την πορεία της Παθολογικής Ανατομικής (ΠαθΑν) από το παρελθόν μέσω του παρόντος στο μέλλον ίσως είναι κάτι το αποδεκτό. Το να μιλήσουμε επί πραγματικής βάσης για τα προβλήματα, τους προβληματισμούς και τις σημερινές προκλήσεις για τον Έλληνα Παθολογοανατόμο ίσως είναι το ζητούμενο.

Ό,τι αναφέρω απηχεί, κατά το πλείστον, τις προσωπικές μου θέσεις. Ευελπιστώ ότι οι θέσεις μου μπορεί να συμβάλουν στο να αρχίσει ή να συνεχιστεί, κατά περίπτωση, η συζήτηση και ο προβληματισμός στην Εταιρεία μας.

Read more