5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης

Για πληροφορίες: http://www.prctravel.gr/el/