Γυναικολογικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 (Θεσσαλονίκη)

Γυναικολογικό Σύστημα

Read more

Γυναικολογικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (Αθήνα)

Γυναικολογικό Σύστημα

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 3 Μαρτίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

Read more

Πεπτικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 (Αθήνα)

Πεπτικό Σύστημα

Read more

Πεπτικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 (Θεσσαλονίκη)

Πεπτικό Σύστημα

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Όγκοι όρχεως: Σύγχρονη ταξινόμηση και παθολογοανατομική διάγνωση

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 

Αθήνα

Read more