Ουροποιητικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Ουροποιητικό Σύστημα

Read more

Ουροποιητικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 (Αθήνα)

Ουροποιητικό Σύστημα

Read more

Μαστός

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Μαστός

Read more

Μαστός

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (Αθήνα)

Μαστός

Read more

An update on immunohistochemical markers in cutaneous mesenchymal neoplasms

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Read more

Λεμφοποιητικό Σύστημα

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Λεμφοποιητικό Σύστημα

Read more

Περιγεννητική Εξέταση του Πλακούντα

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Περιγεννητική Εξέταση του Πλακούντα (Αθήνα)

Read more

Καρδιαγγειακό Σύστημα

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Καρδιαγγειακό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

26 Απριλίου 2017

Ομάδα Μαλακών Μορίων και Οστών (Θεσσαλονίκη)

Read more

Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα (Θεσσαλονίκη)

Read more