Ιστοπαθολογία Καρδιαγγειακών Νόσων

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Ιστοπαθολογία Καρδιαγγειακών Νόσων (Αθήνα)

Read more

Λεμφοποιητικό Σύστημα

Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Λεμφοποιητικό Σύστημα

Read more

Εωσινόφιλα στο γαστρεντερικό σωλήνα

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 

Θεσσαλονίκη

Read more

Κεφαλή - Τράχηλος

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Κεφαλή / Τράχηλος

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 3 Μαρτίου 2017

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

Read more

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Read more

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Read more

Νεκροτομές

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Νεκροτομές

Read more

Γενική Παθολογική Ανατομική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Γενική Παθολογική Ανατομική

Read more

Γενική Παθολογική Ανατομική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Γενική Παθολογική Ανατομική

Read more